8 lipca 2020, imieniny obchodzą: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

~A ochłapy dla gawiedzi.
23:56 07-07-2020
Zobaczcie jak się pasą wzajemnie. Tylko kasa się liczy dla nich. Ponoć... więcej »
~Nie ma idealnego kandydata
21:13 07-07-2020
Popieram prezydenta Dudę, jednak tak szczerze to nie ma idealnego kandydata.... więcej »
~miał świętą rację
20:47 07-07-2020
Za co nazwał ich zdradzieckie mordy? Za to że kazali mu zadzwonić do brata.... więcej »

Dwa prawomocne wyroki sądowe, jeszcze jeden i...

Komentarzy (21)
04-05-2019

5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach, wprowadzając zwiększenie obciążeń formalnych i organizacyjnych dla przedsiębiorców zbierających i przetwarzających odpady. Ustawa zaostrza i rozszerza sankcje za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych przez wszystkich przedsiębiorców.

Skutki zmian w przepisach i to dotkliwe, mogą poczuć przedsiębiorcy, wspólnicy, prokurenci, członkowie zarządu lub członkowie rady nadzorczej, którzy zostali skazani za przestępstwo przeciwko środowisku lub 3-krotne wykroczenie przeciwko wybranym przepisom ustawy o odpadach. Nie będą oni mogli uzyskać zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (ew. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego obejmującego tą działalność). Zezwolenia będą mogły być im cofnięte w okresie 10 lat poprzedzających wniosek o udzielenie nowego zezwolenia.

Do takiej magicznej liczby 3-krotnego wykroczenie przeciwko wybranym przepisom ustawy o odpadach zbliża się Mieczysław C., którego Sąd Odwoławczy 16 kwietnia uznał już drugi raz prawomocnie, za winnego zarzucanych mu czynów, stanowiących wykroczenia z art. 171 w zw. z art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Sąd I instancji uznał właściciela firmy PU Hetman za winnego tego, że w okresie od 27 października 2015r. do dnia 9 lutego 2016r. i od 11 lipca do 29 sierpnia 2016r. w Nadarzynie, prowadził on gospodarkę odpadami w sposób niezgodny z nakazem określonym w art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, nie zapewniając ochrony zdrowia ludzi, powodując uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców, tj. wykroczenia z art. 171 w zw. z art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i za to na podstawie art. 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach wymierza mu karę grzywny 4000 zł.

W wyroku prawomocnym, Sąd Odwoławczy z czasookresu przypisanego obwinionemu czynu, wyeliminował okres od dnia 27 października 2015r. do dnia 9 lutego 2016r., a nadto ustalił, że czynu tego obwiniony dopuścił się z winy nieumyślnej. Złagodzona została też kara do 1000 zł., a ponadto sąd nakazał 6 oskarżycielom posiłkowym zwrócić po 840 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II instancji.

W toku postępowania przed I Instancją, Sąd ustalił, iż PU Hetman prowadzi sortownię śmieci, obok której znajduje się garbarnia, a także oczyszczalnia ścieków. W odległości 100-150 metrów znajdują się także zabudowania mieszkalne. Przedsiębiorstwo jest prowadzone na obszarze oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar usługowo-produkcyjny, na którym można lokalizować usługi oraz nieuciążliwą produkcję, nie zaś pod realizację przedsięwzięcia przetwarzania i odzysku odpadów.

W lutym 2013r. PU Hetman uzyskało tytuł Regionalnej Instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) co wiązało się ze zwiększeniem ilości przetwarzanych śmieci, z kilkunastu tysięcy do ponad stu tysięcy ton rocznie, a to spowodowało iż od tego momentu mieszkańcy zaczęli odczuwać uciążliwości zapachowe, pochodzące z rozkładających się śmieci, szczególnie w okresie zwiększonych upałów. Zapach ten powodował, że okoliczni mieszkańcy nie mogli w pełni korzystać ze swoich nieruchomości tzn. np. zmuszeni byli spać przy zamkniętych oknach, w okresie silnego natężenia fetoru nie wychodzili na teren swoich ogródków, nie suszyli prania na dworze, nie przyjmowali gości. Zapach wybudzał ich ze snu, lub też utrudniał zaśnięcie. Niektórzy z nich doznawali ataków migreny, niektórzy zapadali na alergie i byli zmuszeni tymczasowo lub też na trwale opuścić swoje posesje.

Sąd ustalił, że PU Hetman nie powodował natomiast uciążliwości hałasowych.

W tej sprawie sąd przesłuchał aż 50 świadków, których zeznania w większości uznał za wiarygodne. 

Właściciel firmy tłumaczył się iż przedsiębiorstwo zostało zmodernizowane, została postawiona nowa hala i wszystkie procesy technologiczne odbywają się w szczelnych halach wyposażonych w filtry oraz, że żadna kontrola nie zarzuciła mu nieprawidłowości, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców.

Sąd zauważył jednak, że obwiniony w swoich wyjaśnieniach całkowicie pomija przedmiot tego procesu, twierdząc, że jego zakład działa zgodnie z prawem a to, że działanie to będące w zgodzie z normami prawnymi ma skutki uboczne w postaci rozprzestrzeniania się fetoru nie jest w polu jego zainteresowania bowiem nie nałożono na niego takiego obowiązku.
Innymi słowy jego wyjaśnienia i całe stanowisko w sprawie można sprowadzić do stwierdzenia, że gdyby w prawie istniał zakaz rozprzestrzeniania przykrych zapachów lub gdyby został nałożony obowiązek przestrzegania określonych norm odoru to obwiniony by go przestrzegał, a skoro nie istnieje to nie pozostaje to w polu jego zainteresowania.

Obwiniony zasłaniał się przy tym niepamięcią w zakresie tego, czy mieszkańcy okolicznych posesji zgłaszali do niego skargi, bagatelizował cały problem mówiąc, że tylko wąska grupa mieszkańców nęka go swoimi wnioskami.
W ocenie Sądu okoliczności te świadczą o tym, że obwiniony wiedział o skargach mieszkańców. Informacje o tym musiały napływać do niego bezpośrednio od mieszkańców, trudno bowiem uznać, że obwiniony nie zapoznawał się z kierowanymi do niego pismami.

Sąd doszedł do wniosku, iż obwiniony wiedział o skargach mieszkańców nie zrobił nic aby rozwiązać problem oddziaływania przedsiębiorstwa PU Hetman na okoliczne posesje w zakresie eliminacji fetoru. Nie był również zainteresowany ewentualnym wyjaśnieniem i ustaleniem, czy w zakresie odorowości jego firma rzeczywiście oddziałuje na nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie firmy, którą prowadzi.

W ocenie Sądu była to świadoma decyzja, nie odpowiadać i nie reagować na skargi mieszkańców zasłaniając się posiadanymi ekspertyzami. Jego działanie, w ocenie Sądu było zawinione, bowiem obwiniony, tolerował okresowe otwieranie wrót i wietrzenie hali.

W postępowaniu przed Sądem najmniej wiarygodne okazały się zeznania pracowników przedsiębiorstwa, bagatelizowali oni problem, lub też starali się przekierować winę za zapach i fetor na inne zakłady znajdujące się w sąsiedztwie PU Hetman tj. na garbarnię i oczyszczalnię.

Za niejednoznaczne zostały uznane wyjaśnienia radnego Andrzeja Pietrzaka, i radnej Danuty Wacławiak.
Radny Andrzej Pietrzak w toku postępowania wyjaśniającego podał, że nieprzyjemny zapach wydobywał się z firmy Hetman, zaś przed Sądem zmienił zdanie twierdząc, że nie potrafił określić czy zapach ten pochodzi od garbarni, czy też od sortowni śmieci. Źródła nieprzyjemnego zapachu, w przeciwieństwie do zeznań z postępowania wyjaśniającego nie mogła również podać Danuta Wacławiak. Wcześniej twierdziła, że wyczuwała zapach śmieci, natomiast przed Sądem stwierdziła, że wyczuwała zapach zgniłej wody lub zgnilizny.

Jako okoliczność obciążającą, Sąd przyjął również wcześniejszą karalność w sprawie II W 1412/17 za powyższe wykroczenie przypisane mu w tym wyroku, stopień uciążliwości oraz długi okres przez który okoliczni mieszkańcy byli narażeni na występowanie odoru.

Warto zapoznać się z całym wyrokiem:

Wyrok sygn. akt II W 345/16

Wyrok prawomocny sygn. akt IX Ka 221 19

Komentarze:
09-05-2019
~hetman polny zarzygany.:
Daliście chamom kolejne 5 lat porządzić to teraz zamknijcie mordy. Teraz to oni trzymają lejce i wam nic do tego. Mieliście szanse to zmienić to jak na hasło, wszyscy murem na wuefistą. Więc teraz 'szat de fak ap'
06-05-2019
~dziwy w naszej gminie:
to taki sam dziwny traf jak wójt zwołuje posiedzenie dla mieszkańców a potem na parkingu niektóre auta maja mandaty .słyszeliście takie dziwy ??to tylko w naszej gminie ,SG działa po godzinach jak trzeba mandaty wlepiać i tak samo pod szkołą gdy są wywiadówki .A w normalne dni o tej samej porze nie uwidzi i nie usłyszy  więcej
06-05-2019
~Do mieszkanka :
Dziwnym trafem, zawiesiły się kamery.
06-05-2019
~mieszkanka:
tia kamery?? jak opozycji zielonym zniszczyli na rynku wystawę to te gminne kamery dziwnym trafem akurat nie działały ciekawe co??
06-05-2019
~Tego pijaczka z rynku:
to nawet nasz wielebny wspomaga dając mu te "parę groszy."
05-05-2019
~Co do argumentu:
"znajomość firm i dobre relacje z nimi, to dorobek zastępcy, który musi być wykorzystany" - ja to widzę wręcz odwrotnie. Po to jest konkurencja, aby z niej korzystać...tylko trzeba ją dopuścić. Może zachowajmy wszystkich u władzy dożywotnio, mają podobny dorobek. Po co zmieniać, zresztą i tak byłoby trudno...w tym celu tworzy się "zobowiązania" i pole do wdzięczności. Coś, jak transakcja wiązana.  więcej
05-05-2019
~Jakieś kamery są w parku, pogląd na pewno mają. :
Mogliby się trochę zainteresować.
05-05-2019
~Do do poniżej.:
Służby są parę metrów dalej.
05-05-2019
~Do poniżej :
Gdzie jest straź miejska i policja?
05-05-2019
~Co do pijaczków na rynku:
Od lat na rynku codziennie ten sam pijaczek, nagabuje parkujacych tam o parę groszy. O ile się nie mylę żebranie jest w naszym kraju karane, a przynajmniej zabronione. Oczywiście Straż miejska nigdy tego nie widzi.
05-05-2019
~Artykuły promujące Majewskiego, to miodzik :
W porównaniu do postu na fb przez p MS. Wiatr uszkodził wystawę p Ryszard a może ktoś celowo to zrobił, ale szum zrobił się ogromny.
05-05-2019
~Do domu radnego TS:
Z pijaczkami problemu nie ma bądź nie widzi, ale źe przy dębach pamięci są śmieci wyrzucane nie wiadomo przez kogo. Wtedy jest wielkie halo, bo pracownicy UG sprzątają, chyba za to pobierają pensję, chyba źe się mylę? to proszę mnie uświadomić
05-05-2019
~do radnego TS:
skoro jest pan częstym bywalcem parku na Rynku w Nadarzynie,to proszę wreszcie zrobić tam porządek z żulami,którzy przesiadują na "ławeczce zafundowanej przez wójta" i spożywają alkohol.Tacy jesteście mocni,a z tym problemem od lat nie możecie sobie poradzić czy nie chcecie.To ich tak agitowaliście,żeby głosowali tylko na tego pana i macie teraz wobec nich zobowiązania i teraz udajecie,że nie ma problemu z pijakami z parku na rynku.?  więcej
05-05-2019
~Krystyna:
Kompletnie pijany Litwin spowodował wypadek – dwie osoby ranne. https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=QFkhU_MbZQc
05-05-2019
~Powielacz:
11:58:19~System BAT!:Zastanawiam się, czy w ogóle w Hetmanie prowadzona jest jakakolwiek modernizacja w związku z nowelizacją Ustawy o odpadach! Intensywny smród śmieci jak pojawił się w 2013 r. tak trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego! Nawet w majówkę w dni wolne od pracy np. 1 Maja czy 3 Maja br.śmierdziało, więc gdzie ta modernizacja??? To są tylko słowa puszczane na wiatr, niestety bez realizacji w rzeczywistości! Nic, a nic w tym zakresie nie zmieniło się, a prawdę mówiąc ten "syfiasty" środek do niwelowania odoru działa tak, że już nie wiadomo co jest gorsze dla człowieka, smród rozkładających się śmieci, czy smród środka chemicznego, który powoduje duszności i mdłości! TRAGEDIA ludzi mieszkających wokół PU Hetman i nie tylko. Ci "fani" Hetmana, jak to ładnie ujęła Pani Hania B. w swoim liście, nawet nie mają zielonego pojęcia co się dzieje wokół Hetmana, bo pewnie nigdy nie zadali sobie trudu by przyjechać i sprawdzić jak to wszystko "pięknie wygląda". Oni tylko czytają kolorowe gazetki EKOPuls, a ponadto chyba nie są świadomi, że grzyby i pleśnie, które żerują na kompostownikach i odpadach, potrafią lecieć z wiatrem parę kilometrów, więc wcześniej czy później "fanom" Hetmana odbije się to wielką "czkawką"!!! Tylko szkoda, że dzieci muszą to świństwo wdychać, ponieważ mają nieodpowiedzialnych rodziców, bo nic z tym nie robią, a wręcz przeciwnie, wierzą, że wszystkie kłamstwa pisane w pięknych, kolorowych gazetach EKOPuls to cała prawda i tylko prawda! Ludzie obudźcie się z tej śmieciowej narkozy, to działa na was jak narkotyk!a zapominacie o najważniejszym o swoim i waszych bliskich zdrowiu!!!   więcej
05-05-2019
~Popieram :
W naszym parku, jest dużo miejsca do spacerowania a nawet można jeździć na rowerze, nie pieprzcie bzdur na fb źe jeszcze trochę to nie będzie miejsca na spacery. Jak widać nie raz czy dwa, jest miejsce na spożywanie alkoholu, czy to nikomu nie przeszkadza? Panie radny może warto się tym zainteresować.   więcej
05-05-2019
~Nie dotyczy tego artykułu :
Panie Tomaszu Ś,napisał Pan na fb źe przy dębach pamięci i głazach, nikt się nie zajmuje. A tylko pracownicy sprzątający Park, to jest pomówienie, kiedy był pan w tym miejscu? Proszę najpierw zasięgnąć prawdziwych informacji a potem coś napisać. Wstydź się pan, zachęcam do przejścia się na spacer i zobaczyć jak wygląda to miejsce. Co do przejścia po parku to miejsca jest dużo do spacerowania, bęby nie rosną na chodniku jak i głazy .  więcej
05-05-2019
~Ile przy tym sesji:
zdjęciowych.sami celebryci.
04-05-2019
~Do brawo mieszkańcy :
No rozgłos to jest na gminnych profilach i w WN jak gmina z Majewskim wygra częściowo nieprawomocnie buahahaha
04-05-2019
~brawo mieszkańcy:
To wielka sprawa dla Nadarzyna. No i teraz niech powie ktoś że w tej sprawie nikt nie działa. Działa, tylko bez wielkiego rozgłosu, za swoje ciężko zapracowane pieniądze i w swoim prywatnym czasie. Kto chociaż raz był w sądzie ten wie.
04-05-2019
~No wreszcie!:
A jednak! Trzeba walczyć , już dwa wyroki prawomocne, extra! Żeby tak jeszcze jeden był, trzymam kciuki!
 
Copyright © 2010 - 2020 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU