8 czerwca 2023, imieniny obchodzą: Medarda, Maksyma, Wilhelma

~-do hetmana
11:15 08-06-2023
Idź zgłoś swoje bolączki do Zwolińskiego na live czacie, ale pewnie cię... więcej »
~Do hetman
10:19 08-06-2023
W Nadarzynie taka mafia że kurwa niech ich nie ruszy... więcej »
~Do hetman
10:17 08-06-2023
Jak na razie to utrzymujesz PO i PSL, płacisz podatki, a tym samym wypłacasz... więcej »

Do kogo należy utrzymanie serwisówek?

Komentarzy (26)
28-12-2021

Coraz więcej kierowców poruszających się drogami dojazdowymi, tzw "serwisówkami" jest niezadowolona z powodu stanu ich utrzymania zwłaszcza teraz, gdy pojawiło się na nich oblodzenie. 
Gmina za taki stan rzeczy obwinia Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad twierdząc, iż mimo monitów nie podejmuje ona żadnych działań.

Zapytaliśmy więc GDDKiA dlaczego tak się dzieje i do kogo tak naprawdę należy utrzymanie tych dróg.

Rzecznik, Pani Małgorzata Tarnowska poinformowała nas, iż "Z chwilą oddania do użytkowania drogi te zaliczone zostały do innych kategorii niż drogi krajowe na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*, gdzie podano cyt.: „Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi w której ciągu leży”,

Art. 10. 1. Organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 
4. Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której ciągu leży.

Pani rzecznik poinformowała nas również, że to do Gminy Nadarzyn, jako właściwego zarządcy tych dróg należy m.in. zapewnienie ich utrzymania w okresie zimowym jak i letnim, a stosowne pismo otrzymał Wójt Gminy.

 

Tu należy nadmienić, iż 1 października 2021 roku, ukazał się ujednolicony tekst Ustawy o drogach publicznych, w którym jednoznacznie określono właściwość, zadania i kompetencje zarządców dróg publicznych.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 5 mówi do jakich dróg zaliczają się drogi krajowe, za które odpowiada GDDKiA, a np. art 7 mówi, iż:
"Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych."

Kto jest zarządcą drogi, dbający o jej utrzymanie, określa art. 19 Ustawy.

Komentarze:
21-01-2022
~Xxx:
Czy wójt nie jest świadomy, że gmina będąc właścicielem będzie musiała nie tylko odśnieżać ale też remontować drogi i brać odpowiedzialność za zaniedbania na nich? Kto mu doradza w tej sprawie?
21-01-2022
~do poniżej:
Ale ważne za ustalił sobie pensyjkę 20 tysięcy na miesiąc + dodatki
20-01-2022
~mieszkaniec :
No, to jutro na serwisówce znowu będzie szklanka, bo zapewne Zwapliński nie odśnieży. O chodnikach i niektórych ulicach też nie warto nawet wspominać, pewnie będzie tak, jak po poprzednich opadach śniegu. Dobrego mamy wójta. Byle do wiosny!
07-01-2022
~Mariusz Sulpicjusz Zwapliński:
Czy Sulpicjusz Zwapliński to idiota? Tak, idiota skończony. Jeśli ktoś jest innego zdania, proszę niech przedstawi na to dowody i jakieś racjonalne uzasadnienie. Jeśli nie, to niech lepiej zamilknie na wieki. No, jest jakiś ochotnik, gotów bronić tezy, że w przypadku Sulpicjusza Zwaplińskiego mamy do czynienia z człowiekiem zrównoważonym psychicznie?  więcej
29-12-2021
~PSL=PRL:
Swoją drogą ciekawe, że Zwapliński chce notarialnego przekazania drogi od Skarbu Państwa tylko po to, by ją utrzymywać. A to własność Gminy nie jest własnością Skarbu Państwa?
29-12-2021
~by żyło się lepiej:
dzięki gminie czy GDDKiA ?
29-12-2021
~by żyło się lepiej:
i ZTM wycofał kursowanie linii 703 i 711 po takim lodowisku i to wszystko dzięki gminie
29-12-2021
~Stachu Jones :
Won z mojej ziemi.Wcale nie ma takiego lodu na paszkowie, jest ślisko ale na te zdjęcia chyba został nałożony jakiś dodatkowy filtr.
29-12-2021
~A w Nadarzynie podobno jest tanio za śmieci HeHe:
"Stawki zmienią się również w Opocznie. Od Nowego Roku miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 16,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a w przypadku niespełniania obowiązku selektywnej zbiórki 32 zł. Obecnie to odpowiednio 12 zł i 24 zł od mieszkańca miesięcznie.Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/finanse/news-stawki-oplat-za-wywoz-odpadow-w-gore-od-1-stycznia-2022,nId,5735373#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome  więcej
29-12-2021
~CIPKA :
Dobrze że nadają ocieplenie To stare dzbuki wyjadą do Gminy opłacić rachunki (na letnich oponach)
29-12-2021
~do stary dzbuk:
To pytanie jest naprawdę zasadne i, biorąc pod uwagę liczne przypadki zachowania Zwaplińskiego, w pełni uzasadnione. Może trzeba zgłosić do rady gminy oficjalny wniosek o przebadanie medyczne Zwaplińskiego pod kątem stwierdzenia, czy u delikwenta występuje mózg. Ciekawe, co wyjdzie z tego badania.  więcej
29-12-2021
~stary dzbuk.:
Zastanawiam sie czy zwapliński ma wogóle cos takiego jak rozum.
29-12-2021
~Hańba.:
Wójt to zwykły dyletant, albo perfidny oszust.
29-12-2021
~ale cóż betony wybrały:
czyli gmina nie chce odśnieżać dróg którymi nie są właścicielami ale ta sama gmina chce,żeby ludzie odśnieżali nie swoje chodniki i nawet te oddzielone kilkumetrowym pasem zieleni.
29-12-2021
~do ~mieszkaniec:
Chodniki? A co to kogo obchodzi?Ważne że drogi dla rowerów są odśnieżone.Chodniki i ulice nie muszą.
28-12-2021
~czyli..:
czyli należy czytać ze zrozumieniem....
28-12-2021
~ART 19:
Art. 19. 1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego,do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy,remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;2) wojewódzkich – zarząd województwa;3) powiatowych – zarząd powiatu;4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostradywybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodzeporozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznieeksploatację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej nawarunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznieeksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8,17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.3a. (uchylony)4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane międzyzarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemnerozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawiefinansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetówjednostek samorządu terytorialnego  więcej
28-12-2021
~Czyli wójt to wyszczekany kłamca.:
28-12-2021
~Nie pierwszy raz:
Wójt i pomocnicy w sprawie dróg walą przysłowiowego głupka i mają mieszkańców za idiotów.
28-12-2021
~Wolica:
W Wolicy miejscami tragedia. Dlatego dzisiaj zajmowałam się tym tematem. GDDKiA twierdzi, że wysłała w październiku pismo do gmin z informacją że to oni mają odśnieżać. Gmina twierdzi że to nie ich drogi. Zadzwoniłam więc do organu nadzorującego GDDKiA i dowiedziałam się, że jeśli gmina przejęła drogi w formie uchwały to odśnieża gmina a jeśli nie to GDDKiA. Za S8 w naszej gminie odpowiada GDDKiA oddział w Ożarowie Mazowieckim - twierdzą że odśnieżają tylko wiadukty. Ich zdaniem była kontrola i wiadukty są w należytym stanie. Tylko dlaczego autobusy mają problem z pokonaniem tych wiaduktów? To nie jest problem tylko naszej gminy. W internecie można znaleźć interpelacje poselskie w podobnych sprawach. ustawa o drogach publicznych:Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczonedo innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowympotrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały radygminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwałyrady gminy.  więcej
28-12-2021
~FLN:
Drogi serwisowe to są drogi służące do utrzymania dróg ekspresowych lub autostrad /koszenie, remonty itd./. Zlokalizowane są po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Drogi o których mowa to drogi dla ruchu lokalnego, aby nie wyjeżdżać po chleb na ekspresówkę. Najlepsze jest to, że jaka ma być DL ustala się przed budową z gminą. Gmina określa zjazdy, chodniki, szerokość, oznakowanie, uczestniczy w odbiorach. Poza tym Grodziska w Starej Wsi jest powiatowa i nie ma problemu aby gmina ją odśnieżała. Po prostu ktoś zapomniał rozpisać przetarg... i trzeba palić głupa.  więcej
28-12-2021
~czy Zwapliński to idiota?:
Tak, idiota skończony. A do tego to jełop i gostek o mentalności ciecia. Zasypało go śniegiem, to zamiast złapać za łopatę i chodniki posprzątać, siedzi jak ten ciul w kanciapie i czeka aż śnieg na wiosnę sam stopnieje.
28-12-2021
~ieszkanka:
Kto odpowiada za przystanki i ich osniezanie mieszkam w Wolicy i są tu przystanki należące do gm Raszyn i przystanki należące do gm nadarzyn to po stronie gm Raszyn, chodniki są odśnieżane po str gm.Nadarzyn można się połamać,wrrrrr
28-12-2021
~008:
Po raz kolejny Pan Zwoliński pokazuje, że nie zna się kompletnie na zadaniach gminy i zarządzaniu gminą. No cóż. Takiego "fachowca" wybrali mieszkańcy więc jest jak jest. A mieli wybór...
28-12-2021
~mieszkaniec:
a do kogo należy odśnieżanie w gminie chodników ? które są oddzielone pasem zieleni od posesji?
28-12-2021
~mieszkaniec:
no i co na to teraz wójt? czy przeprosi za dezinformację nas mieszkańców ?? tak jak szybko skarży w sadzie i żąda przeprosin dla siebie?? tu widzimy i czytamy przepisy które dostał wójt a mimo to wprowadza nas mieszkańców w bład/Mieszkańcy zapytali wót oskarżył GDDka a oni pokazali przepisy i co teraz zrobi wójt??   więcej
 
Copyright © 2010 - 2023 Nadarzyn.tv
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DALSZE ROZPOWSZECHNIANIE ARTYKUŁÓW, ZDJĘĆ, FILMÓW, TYLKO NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PORTALU